Make your own free website on Tripod.com
Ali Himmet Dağ Koyo Berz Çêfo Çarekız M. Jacobson
mısaibe mı mase (şiiri) Begê Dımıliyan Qoçgiri u Qerebel Rastnustena
Zonê Ma
Fahri Pamukçu Sait Çıya Memê Koêkorta Hawar Tornecengi
Gıramerê Zazaki Her çi beno sanike (Roman) Reuka doy (Hêkati) Jü sêftaliye, hazar sêftali (Samed Behrengi)