Make your own free website on Tripod.com

Homepage Bücher Forum Gästebuch Meinungsumfrage Lieder Link Zeitschriften

download online zuhören
Abbas: Dılo Dılo Mı Sevda
Agirê Jiyan Bê bê       
Alaverdi: Hewa Khekıli
Hewa Sılê Feqiri
Asmen: Ele
Ayşe Şan Xim Ximê        
Baran Çenê Çenê
Bava Bedri: Güliye
Feme
Daimi: Wesnay
Hewa Bava Khali
Hewa Babay (Lacê Sey Rizay)
Delal: Tew Veyvike
Erdal Kaya: Xêze
Güner Aslan Dada Meso
Heyder Kam Çivo
Hidir Kutan Lo Meberbe
Hüseyin Bürüc Daye Zimistani
İbrahim Adigüzel: Daye Estemol
Dêsim Miz o Dumano
Birayê mi
Kadri Karagöz Usênê Mı
Hayderê
Korek
Elif Xatune
Kardelen Babo-(bover)
Kizilirmak Vengê Yêno      
Koma Dengê Azadi  No Çi Halo
Ax Tariyo
Küçükeller Bekesme
Daye
Mehmet Durna Vêseno
Havala Khana
Memed Aliyê Çolaxanê Çüliye Süara Sey Memedi
Mi Tırpana Xo Gurete
Hewa Mexbula u Bava Sükri 
Metin-Kemal Kahraman  Vanê Vora Vora
Seve
Dewreso
Wela Tercani
Xelil Beg
Heso İle Heso
Düzgın Bava
Xece
Dewrano (enstr.)
Mıkaıl Aslan Ninnaê
Gımgımıze
Nilüfer Akbal  Daê Daê
Setero
Çaê Berbena
Rençber Aziz Ez Niweşa
Şima Vineni Senina
Wisar Biyo Awkê Sawyer Wişena
Bırawo Bırawo
Ena Kênek Kumca Rawa
Rençber Oy Meleme
Rêzan Nazê
Sarê Xui Buro
Serdar Awka Kaşon Wişena
Çay Bervena
Servan Zerri Zeynebê
Sozdar Lice
Usen Doğanay Ğezale
Kılmo
Qelecuğe
Xıme
Sire
Hewaê Satoğli u Sey Rizay
Usıvo Zurneci: Wererê Bonê Piyê Tuyo
Yılmaz Çelik:  Melem Tiya
Mellê
Derê Emirxani
Biya Phepug
Xıdır Akgül Agdat Bivêso
Zelemele: ZeleMele-Zerê
Zılfi: Dewa Gurre
Hewa Xelili
Derdi Derdi
Welatê Cêri
Abbas: Dılo Dılo Mı Sevda
Agirê Jiyan Bê bê       
Alaverdi: Hewa Khekıli
Hewa Sılê Feqiri
Asmen: Ele
Ayşe Şan Xim Ximê        
Baran Çenê Çenê
Bava Bedri: Güliye
Feme
Daimi: Wesnay
Hewa Bava Khali
Hewa Babay (Lacê Sey Rizay)
Delal: Tew Veyvike
Erdal Kaya: Xêze
Güner Aslan Dada Meso
Heyder Kam Çivo
Hidir Kutan Lo Meberbe
Hüseyin Bürüc Daye Zimistani
İbrahim Adigüzel: Daye Estemol
Dêsim Miz o Dumano
Birayê mi
Kadri Karagöz Usênê Mı
Hayderê
Korek
Elif Xatune
Kardelen Babo-(bover)
Kizilirmak Vengê Yêno      
Koma Dengê Azadi  No Çi Halo
Ax Tariyo
Küçükeller Bekesme
Daye
Mehmet Durna Vêseno
Havala Khana
Memed Aliyê Çolaxanê Çüliye Süara Sey Memedi
Mi Tırpana Xo Gurete
Hewa Mexbula u Bava Sükri 
Metin-Kemal Kahraman  Vanê Vora Vora
Seve
Dewreso
Wela Tercani
Xelil Beg
Heso İle Heso
Düzgın Bava
Xece
Dewrano (enstr.)
Mıkaıl Aslan Ninnaê
Gımgımıze
Nilüfer Akbal  Daê Daê
Setero
Çaê Berbena
Rençber Aziz Ez Niweşa
Şima Vineni Senina
Wisar Biyo Awkê Sawyer Wişena
Bırawo Bırawo
Ena Kênek Kumca Rawa
Rençber Oy Meleme
Rêzan Nazê
Sarê Xui Buro
Serdar Awka Kaşon Wişena
Çay Bervena
Servan Zerri Zeynebê
Sozdar Lice
Usen Doğanay Ğezale
Kılmo
Qelecuğe
Xıme
Sire
Hewaê Satoğli u Sey Rizay
Usıvo Zurneci: Wererê Bonê Piyê Tuyo
Yılmaz Çelik:  Melem Tiya
Mellê
Derê Emirxani
Biya Phepug
Xıdır Akgül Agdat Bivêso
Zelemele: ZeleMele-Zerê
Zılfi: Dewa Gurre
Hewa Xelili
Derdi Derdi
Welatê Cêri