Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

 Ali Haydar Dedekurban:
Zaza halk inançları, Zaza Kültür Yayinlari, ?