Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Ali Himmet Dağ:
Mısaibê mı mase (Zazaki ra Kılami), Çapê Jüyine, Vılakeriya xo (zelfuitgave), Franeker-Friesland/Hollanda Marte 2002, 96 p.
ISBN 90-72548-18-3

Adreseê waştene: a.h.dag@freeler.nl, asmen@nikocity.de