Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Bilgesu Erenus:
 Bir Senaryo-Dersim 38 / Bir Oyun-Fikret, Ekim 1998, İstanbul, 223 s.
Akış Yayınları, Büyükparmakkapı Sok. No: 20/4, Beyoğlu-İstanbul,
Tel/Faks: +90-212-292 29 45.