Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Munzur Çem:
Luye Be Bıza Kole Ra, Köln 1998, 91 p.
Wesanên Komkar
Bunsenstr. 7, D-51145 Köln
Tel.: + 02 203 / 93 51 70
Fax: 02 203 / 31 126
ISBN 3-9227213-14-4
Email: vkomkar@aol.com ya ki
Munzurcem@aol.com