Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Deniz Gündüz:
Kılama Pepugi (Roman), Vejayişê Vartani, çapo jüyin, Ankara 2000, 536 p.
Marmara Sokak NO: 10/23
Sıhhiye-Ankara,
ISBN 975-93884-0-5