Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Espar, J.Arêkerdoğ):

Tani Estanıki u Deyirê Ma, Weşanên Rewşen, Berlin 1995, 195 p.

espar@vateonline.com