Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Heyder
Zonê Ma 1, Çapxanê Nustoği,? 1991, 76 p.