Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

İbrahim Yılmazçelik:
XIX yüzyılın ikinci yarısında Dersim sancağı, ?