Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Kemal Astare:
Hazar Dengız ê Zerrê mı de-Tausend Wogen im Herzenê. Kılami-Gedichte Zazaki-Deutsch, Neşrxanê BerhemeStockholm Paizo Peyên 1991, 64 p./S.
ISBN 91 971706-1-5. , Kotkaga. 15, 6 tr., S-16475, Stockholm (endi çino/nicht mehr gültig).
ya ki
astare74@hotmail.com