Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

 Mesut Özcan:

Dersim Aşk Türküleri, İstanbul, Haziran 1995, 94 p.

Kaynak Yayınları, İstiklal Cad. 184/4 80070,
Beyoğlu-İstanbul,
Tel.: +90 212 - 252 21 56-99,
Faks: 212-249 28 92