Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Mesut Özcan:
Zazaca-Türkçe Sözlük, İstanbul Mayıs 1997, 234 p.
Kaynak Yayınları, İstiklal Cad. 184/4 80070,
Beyoğlu-İstanbul,
Tel.: +90 212 - 252 21 56-99,
Faks: 212-249 28 92,
ISBN: 975-343-170-8.