Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Patrin:
Dört Dilden şiir (Zazaca: Ali Erenler), İstanbul 1999, 101 p.
Belge Yayınları, Divanyolu Cad., Binbirdirek İşhanı, No: 15/1,
Sultanahmet-İstanbul,
Tel/Faks: +90 212-517 44 53 / 638 34 58
,
ISBN 975-344-197-5