Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Sait Çıya:
Dersim Yazıları, ?
Tij Yayınları
Maramara Cad. Erenler 2 İş Merkezi, Kat 2, No: 24/85 Avcılar-İstanbul/TR
Tija Sodıri
Postfach: 701240
D-60562 Frankfurt a. Main
Tel/Faks: 069-54801912
Email:tijaSodiri@t-online.de