Make your own free website on Tripod.com
Yacêre Geri Zürück

Seyfi Cengiz:
Dersim ve Dersimli, Londra, 1995,
Desmala Sure Yayınları,
Adres: Desmala Sure'nin adresiyle eşittir.